Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

invisibility
3245 dfc4 390
Reposted fromdarkanes darkanes viaBloodEve BloodEve
invisibility
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
Reposted fromnonecares nonecares viaBloodEve BloodEve
invisibility
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viaBloodEve BloodEve
invisibility
7797 3fcc 390
Reposted fromretaliate retaliate viaBloodEve BloodEve
invisibility
2542 942d 390
Reposted fromTankistD TankistD viaBloodEve BloodEve
invisibility
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaBloodEve BloodEve
invisibility
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute viacoolstorybro23 coolstorybro23
invisibility
0609 b74f 390
Reposted fromohshit ohshit viapureevil pureevil
invisibility
Nic nie jest stracone, jeśli ma się odwagę przyznać, że wszystko jest stracone i że trzeba zaczynać od zera.  
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viapureevil pureevil

July 28 2017

invisibility
2289 2f90 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
invisibility
4590 385f 390
Reposted fromoutoflove outoflove viacoolstorybro23 coolstorybro23
invisibility
invisibility
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaxvcth xvcth

July 24 2017

invisibility

July 22 2017

invisibility
4789 c7ff 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vialaparisienne laparisienne
invisibility
5636 a1a6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
invisibility
invisibility
1406 9eee 390
Reposted fromEkran Ekran viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
1085 f652 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl