Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

invisibility
chciałabym dostać kwiaty
Reposted fromdziewcze dziewcze vialovesweets lovesweets
invisibility

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
invisibility
8463 a4e1 390
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viagdziejestola gdziejestola
invisibility
2679 967e 390
To jest dopiero aww.

June 28 2017

invisibility
1507 99df 390
Reposted fromaammaazing aammaazing vialovesweets lovesweets
invisibility
7756 c2e8 390
Reposted fromaammaazing aammaazing vialaparisienne laparisienne
invisibility
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola
invisibility
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
invisibility
Reposted frommefir mefir viadisheveled disheveled

June 18 2017

invisibility
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viamylove mylove
invisibility
Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem
— Tahereh Mafi
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
invisibility
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola

June 06 2017

invisibility
9611 124e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaxvcth xvcth
invisibility

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaxvcth xvcth
1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore viacoolstorybro23 coolstorybro23
invisibility
0206 b40f 390
Reposted fromjethra jethra viacoolstorybro23 coolstorybro23
invisibility
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
invisibility
0667 85a2 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
invisibility
9137 3565 390
Reposted fromnezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl