Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

invisibility
Przyzwyczaili się. Popłakali, a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja. 
— Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara"
Reposted fromkyte kyte viaxvcth xvcth
invisibility
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter vialaparisienne laparisienne
invisibility
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
invisibility
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski, "***"
Reposted from1923 1923 vialaparisienne laparisienne
invisibility
0825 3ee9 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
invisibility

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
invisibility
5006 2979 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
invisibility
1044 70d4 390
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek vialaparisienne laparisienne
invisibility
6807 a0fa 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
invisibility

February 19 2019

invisibility

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie vialaparisienne laparisienne
invisibility
7544 bce4 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaparisienne laparisienne
9300 f064 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialaparisienne laparisienne
invisibility
A może warto jeszcze raz podnieść się,co? Może nie od razu zawalczyć,może nie momentalnie otrząsnąć się czy udawać zwycięzcę.Najpierw po prostu wstań. Resztę zrozumiesz sam..
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viainsidemyheart insidemyheart
invisibility
invisibility
0462 f965 390
Reposted fromsoftboi softboi viainsidemyheart insidemyheart
invisibility
9668 a8fc 390
Reposted fromoll oll viablacksadcat blacksadcat
invisibility
8286 c49c 390
Reposted frommangoe mangoe vianoelya noelya
invisibility
1058 d00d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianoelya noelya
invisibility
5014 0ee0 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl