Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

invisibility
8851 1af3 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaparisienne laparisienne
invisibility
invisibility
7821 28f1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
invisibility
6489 944a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovesweets lovesweets
6375 6747 390
Reposted frombrumous brumous vialovesweets lovesweets
invisibility

March 26 2018

invisibility

January 27 2018

invisibility
3988 6f85 390
Reposted fromlittlestories littlestories viadobby dobby
invisibility
2597 f127 390
Reposted fromstylte stylte viadobby dobby
invisibility
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viagdziejestola gdziejestola
invisibility
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
invisibility

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viagdziejestola gdziejestola
invisibility
photo; bernard winter
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 30 2017

invisibility
4518 7d03 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan

October 10 2017

invisibility
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola
invisibility
6230 06b6 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn
invisibility

September 17 2017

9167 53ec 390
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 05 2017

A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 29 2017

invisibility
8442 7a12 390
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl