Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

invisibility
4518 7d03 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan

October 10 2017

invisibility
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola
invisibility
6230 06b6 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn
invisibility

September 17 2017

9167 53ec 390
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 05 2017

A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 29 2017

invisibility
8442 7a12 390
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
invisibility
8075 a0fe
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vialovesweets lovesweets
invisibility
2506 dc63 390
Reposted fromzenibyja zenibyja vialovesweets lovesweets
invisibility
7275 5b12 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialovesweets lovesweets
invisibility
8786 9fb6 390
Reposted fromretaliate retaliate vialovesweets lovesweets
invisibility
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna vialovesweets lovesweets
invisibility
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
invisibility
3437 227e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaemtezmazupe emtezmazupe
invisibility
9766 528a 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialovesweets lovesweets
invisibility
6968 1419 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
invisibility
4004 d9d8 390
invisibility
6085 fd6c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl