Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

invisibility
0990 ac26 390
Reposted fromlittlefool littlefool vianables nables
invisibility
3874 13f2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianables nables
invisibility
5469 93a4 390
Reposted fromshitsuri shitsuri vialovelife lovelife
invisibility
Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była...
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianiedopowiedzeniaa niedopowiedzeniaa
invisibility
invisibility
Najgorsze to się nie poddawać. Mieć poczucie, że nie możesz się nad sobą rozczulać, że choćby życie nie wiem jak bardzo dawało Ci w kość- musisz być silna. Dzielna. Za każdym razem kiedy upadniesz- musisz wstać, otrzepać spodnie z piasku i iść dalej. Przed siebie. Z podniesioną głową. Nie ma miejsca na słabość, użalanie się, płacz. Trzeba doceniać to co się ma, prawda? Nawet jeśli uważasz, że to nie prawda, że zawsze można przecież chcieć więcej. Nawet jeśli nie masz już siły. Jeśli każdy dzień przynosi nowe rozczarowania. Gdy czujesz, że jesteś w kropce, że być może zniszczyłaś sobie życie. Że nigdy nie będzie już dobrze. Właściwie chciałabyś spakować się i wyjechać nad morze. Zostawić telefon, zabrać książkę i pobyć sama ze sobą. Wstań i otrzep spodnie. Musisz iść dalej. Przestać myśleć. Przestać czuć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaWilalena Wilalena
invisibility
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.

March 24 2017

invisibility
9316 319e 390
Reposted fromlady-fraser lady-fraser viamuchless muchless
invisibility
2761 c755 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viafullmoon fullmoon
invisibility
7013 f9fa 390
invisibility
2609 386c 390
Reposted fromdailylife dailylife viaiga-xvl iga-xvl
invisibility
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaWilalena Wilalena

March 23 2017

invisibility
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaiga-xvl iga-xvl
invisibility
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamuchless muchless

March 22 2017

invisibility
6665 99d2 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viamuchless muchless
invisibility
7887 7727 390
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22

March 21 2017

invisibility
invisibility
2854 4ed6 390
Reposted fromskrzacik skrzacik vialabellavita labellavita
invisibility
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl