Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Reposted frommakswilczur makswilczur vianezavisan nezavisan
invisibility
3622 e957 390
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
invisibility
4352 e8b7 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaBloodEve BloodEve

August 05 2017

invisibility
0307 266d 390
Reposted fromsmit smit viagdziejestola gdziejestola
invisibility
7105 b54b 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vialovesweets lovesweets
invisibility
2161 567a 390
Reposted frompulperybka pulperybka vialaparisienne laparisienne
invisibility
invisibility
2207 3a6a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
invisibility
2970 e928 390
invisibility
1509 cfd6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets
invisibility
1755 e3ac 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialovesweets lovesweets
invisibility
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea vialovesweets lovesweets
invisibility
2014 a5f1 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialovesweets lovesweets
invisibility
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vialovesweets lovesweets
invisibility
5555 9f47 390
Reposted fromtfu tfu vialovesweets lovesweets
invisibility
invisibility
7797 3fcc 390
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
invisibility
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan

August 01 2017

2252 9c6b 390
Reposted fromunco unco viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl